• Radar Loop

    Tổ hợp    Phù Liễn    Việt Trì    Pha Đin    Vinh    Đông Hà    Tam Kỳ    Nha Trang    PleiKu    Nhà Bè  Kiểm soát kiểm soát file

        Bán kính : 480Km(). 240Km(Cập nhật 0:5p24s). 120Km(). 60Km().

  Trình duyệt web không chạy đc scriptable.

  Nếu có thể chuyển disabled="true" scripting trong trình duyệt web để xem loop ảnh

  | Thành viên:2 | Khách :398 |
  Fax: 024 3 8358902 Điện thoại: 024 32673199 Máy lẻ 468 vanphongktck@amo.gov.vn Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Tác nghiệp Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội