•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 14 Files PLI002.T.202001222320.jpg 1/23/2020 06:27_ 02h31p 186K
  2VIỆT TRÌ 14 Files VTR002.T.202001222310.jpg 1/23/2020 06:27_ 02h31p 209K
  3VINH 14 Files VIN002.T.202001222320.jpg 1/23/2020 06:27_ 02h31p 163K
  4TAM KỲ 19 Files TKY002.T.202001230140.jpg 1/23/2020 08:49_ 09p 116K
  5NHA TRANG 9 Files NHT002.T.202001230100.jpg 1/23/2020 08:17_ 41p 134K
  6NHÀ BÈ 20 Files NHB002.T.202001230140.jpg 1/23/2020 08:49_ 09p 181K
  7ĐÔNG HÀ 19 Files DON002.T.202001230140.jpg 1/23/2020 08:49_ 09p 122K
  8PHA ĐIN 20 Files PHA002.T.202001230140.jpg 1/23/2020 08:49_ 09p 157K
  9PLEIKU 19 Files PLE002.T.202001230140.jpg 1/23/2020 08:49_ 09p 148K
  10QUY NHƠN 19 Files QNH002.T.202001230140.jpg 1/23/2020 08:49_ 09p 128K
  11TỔ HỢP 53 File VN_20200123_0140.jpg 1/23/2020 08:56_ 02p 687K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 55 Files IR.2020_0122_2310.JPG 1/23/2020 06:23_ 02h35p 266KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 55 Files VIS.2020_0122_2310.JPG 1/23/2020 06:23_ 02h35p 287KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 55 Files WV.2020_0122_2310.JPG 1/23/2020 06:23_ 02h35p 113K
  4DusT 52 Files Dus_20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:26_ 02h32p 258KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 55 Files Air_20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:28_ 02h30p 165KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 48 Files Nac_20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:26_ 02h32p 176KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 55 Files Nim20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:27_ 02h31p 301KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 56 Files Sof__20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:26_ 02h32p 232KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 55 Files DSt_20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:27_ 02h31p 157KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 48 Files SWD_20200122.Z2310.jpg 1/23/2020 06:26_ 02h32p 232KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  2020
  17/1
  Sáu
  2020
  18/1
  Bảy
  2020
  19/1
  CN
  2020
  20/1
  Hai
  2020
  21/1
  Ba
  2020
  22/1
  2020
  23/1
  Năm
  2020
  24/1
  Sáu
  2020
  25/1
  Bảy
  2020
  26/1
  CN
  2020
  27/1
  Hai
  2020
  28/1
  Ba
  2020
  29/1
  2020
  30/1
  Năm
  2020
  31/1
  Sáu
  Trực
  7h-19h
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Hiếu
  Khánh
  Trang
  Thủy
  Thơm
  Hưng
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Khánh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Hòa
  Thơm
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Hiếu
  Khánh
  Trang
  Thủy
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực thông tin

  Báo cáo truyền số liệu