• Xem lúc : 24/5/2019 10:09:00  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 34 Files PLI002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:06_ 03p 196K
  2VIỆT TRÌ 35 Files VTR002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:07_ 02p 233K
  3VINH 34 Files VIN002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:06_ 03p 166K
  4TAM KỲ 34 Files TKY002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:06_ 03p 121K
  5NHA TRANG 0 File dữ liệu không có > 5h
  6NHÀ BÈ 34 Files NHB002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:06_ 03p 265K
  7ĐÔNG HÀ 0 File dữ liệu không có > 5h
  8PHA ĐIN 34 Files PHA002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:06_ 03p 202K
  9PLEIKU 33 Files PLE002.T.201905240300.jpg 5/24/2019 10:06_ 03p 207K
  10TỔ HỢP 36 File VN_20190524_0300.jpg 5/24/2019 10:07_ 02p 379K
  SỐ LIỆU VỆ TINH

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 33 Files IR.2019_0524_0250.JPG 5/24/2019 10:06_ 03p 316KNhận từ Tầng 15
  2VIS 33 Files VIS.2019_0524_0250.JPG 5/24/2019 10:06_ 03p 511KNhận từ Tầng 15
  3WV 45 Files WV.2019_0524_0250.JPG 5/24/2019 10:06_ 03p 119K
  4DusT 24 Files Dus_20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:47_ 22p 305KNhận từ Tầng 7
  5Airmass 23 Files Air_20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:48_ 21p 244KNhận từ Tầng 7
  6Nature 24 Files Nac_20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:47_ 22p 284KNhận từ Tầng 7
  7Micro 23 Files Nim20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:48_ 21p 248KNhận từ Tầng 7
  8Snow_fog 22 Files Sof__20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:47_ 22p 299KNhận từ Tầng 7
  9Storm 17 Files DSt_20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:48_ 21p 240KNhận từ Tầng 7
  10SandWitch 25 Files SWD_20190524.Z0230.jpg 5/24/2019 09:47_ 22p 349KNhận từ Tầng 7


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )