• Ra đa: Trạm ra đa Pha đin tạm ngừng quan trắc vệ sinh máy.  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 200K
  2VIỆT TRÌ 28 Files VTR002.T.201909180040.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 224K
  3VINH 29 Files VIN002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 196K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 156K
  5NHA TRANG 25 Files NHT002.T.201909180041.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 142K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 336K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 194K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 192K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 188K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.201909180050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 142K
  11TỔ HỢP 59 File VN_20190918_0050.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 861K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 72 Files IR.2019_0918_0040.JPG 9/18/2019 07:53_ 04p 285KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 72 Files VIS.2019_0918_0040.JPG 9/18/2019 07:53_ 04p 468KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 72 Files WV.2019_0918_0040.JPG 9/18/2019 07:52_ 05p 119K
  4DusT 69 Files Dus_20190918.Z0040.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 288KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 68 Files Air_20190918.Z0030.jpg 9/18/2019 07:46_ 11p 189KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 65 Files Nac_20190918.Z0040.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 250KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 71 Files Nim20190918.Z0040.jpg 9/18/2019 07:57_ 00p 235KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 70 Files Sof__20190918.Z0040.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 279KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 68 Files DSt_20190918.Z0030.jpg 9/18/2019 07:46_ 11p 205KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 65 Files SWD_20190918.Z0040.jpg 9/18/2019 07:56_ 01p 280KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )