•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 33 Files PLI002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 206K
  2VIỆT TRÌ 33 Files VTR002.T.201907151950.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 272K
  3VINH 32 Files VIN002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 146K
  4TAM KỲ 30 Files TKY002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 111K
  5NHA TRANG 2 Files NHT002.T.201907151802.jpg 7/16/2019 01:17_ 01h58p 132K
  6NHÀ BÈ 31 Files NHB002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 236K
  7ĐÔNG HÀ 32 Files DON002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 120K
  8PHA ĐIN 31 Files PHA002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 247K
  9PLEIKU 25 Files PLE002.T.201907152000.jpg 7/16/2019 03:07_ 08p 246K
  10TỔ HỢP 63 File VN_20190715_2000.jpg 7/16/2019 03:09_ 06p 787K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 78 Files IR.2019_0715_2000.JPG 7/16/2019 03:12_ 04p 312KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 78 Files VIS.2019_0715_2000.JPG 7/16/2019 03:13_ 03p 169KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 78 Files WV.2019_0715_2000.JPG 7/16/2019 03:12_ 04p 122K
  4DusT 75 Files Dus_20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:11_ 05p 339KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 77 Files Air_20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:14_ 02p 222KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 75 Files Nac_20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:11_ 05p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 76 Files Nim20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:12_ 04p 309KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 75 Files Sof__20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:11_ 05p 197KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 75 Files DSt_20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:13_ 03p 193KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 76 Files SWD_20190715.Z1950.jpg 7/16/2019 03:11_ 05p 333KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )