•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 186K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.202003301240.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 209K
  3VINH 29 Files VIN002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 170K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 122K
  5NHA TRANG 19 Files NHT002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:16_ 41p 130K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 184K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 123K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 157K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 134K
  11TỔ HỢP 60 File VN_20200330_1250.jpg 3/30/2020 19:56_ 01p 696K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2020_0330_1240.JPG 3/30/2020 19:51_ 07p 261KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2020_0330_1240.JPG 3/30/2020 19:52_ 06p 168KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2020_0330_1240.JPG 3/30/2020 19:51_ 07p 120K
  4DusT 71 Files Dus_20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:53_ 05p 275KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:55_ 03p 181KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 64 Files Nac_20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:53_ 05p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 71 Files Nim20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:54_ 04p 297KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 70 Files Sof__20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:53_ 05p 171KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 69 Files DSt_20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:55_ 03p 163KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 65 Files SWD_20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:53_ 05p 267KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  2020
  24/3
  Ba
  2020
  25/3
  2020
  26/3
  Năm
  2020
  27/3
  Sáu
  2020
  28/3
  Bảy
  2020
  29/3
  CN
  2020
  30/3
  Hai
  2020
  31/3
  Ba
  2020
  1/4
  2020
  2/4
  Năm
  2020
  3/4
  Sáu
  2020
  4/4
  Bảy
  2020
  5/4
  CN
  2020
  6/4
  Hai
  2020
  7/4
  Ba
  2020
  8/4
  2020
  9/4
  Năm
  2020
  10/4
  Sáu
  2020
  11/4
  Bảy
  2020
  12/4
  CN
  2020
  13/4
  Hai
  2020
  14/4
  Ba
  2020
  15/4
  2020
  16/4
  Năm
  Trực
  7h-19h
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Bắc
  Hương
  Toán
  Ninh
  Vinh
  Hiếu
  Thủy
  Trang
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Bắc
  Hương
  Ninh
  Toán
  Hiếu
  Vinh
  Thủy
  Trang
  Hòa
  Thơm
  Dũng
  Phương
  Bắc
  Hương
  Toán
  Ninh
  Vinh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Hòa
  Thơm
  Dũng
  Phương
  Bắc
  Hương
  Ninh
  Toán
  Vinh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực thông tin

  Báo cáo truyền số liệu