•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 531 Files PLI_202008102350_PPI1.0.png 8/11/2020 06:56_ 06p 30K
  2VIỆT TRÌ 445 Files VTR_202008102350_PPI2.5.png 8/11/2020 06:56_ 06p 29K
  3VINH 531 Files VIN_202008102350_PPI1.0.png 8/11/2020 06:56_ 06p 30K
  4TAM KỲ 576 Files TKY_202008102340_PPI3.6.png 8/11/2020 06:48_ 14p 30K
  5NHA TRANG 0 Files
  6NHÀ BÈ 576 Files NHB_202008102340_PPI3.6.png 8/11/2020 06:48_ 14p 29K
  7ĐÔNG HÀ 819 Files DHA_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:48_ 14p 26K
  8PHA ĐIN 628 Files PHA_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:50_ 12p 28K
  9PLEIKU 628 Files PLE_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:50_ 12p 36K
  10QUY NHƠN 628 Files QNH_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:50_ 12p 26K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 75 Files IR.2020_0810_2340.JPG 8/11/2020 06:52_ 10p 319KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 75 Files VIS.2020_0810_2340.JPG 8/11/2020 06:53_ 09p 425KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 75 Files WV.2020_0810_2340.JPG 8/11/2020 06:52_ 10p 121K
  4DusT 75 Files Dus_20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:56_ 06p 330KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 75 Files Air_20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:58_ 04p 217KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 73 Files Nac_20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:56_ 06p 234KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 76 Files Nim20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:58_ 04p 253KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 75 Files Sof__20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:57_ 05p 284KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 75 Files DSt_20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:59_ 03p 213KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 74 Files SWD_20200810.Z2340.jpg 8/11/2020 06:57_ 05p 324KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2020
  5/8
  2020
  6/8
  Năm
  2020
  7/8
  Sáu
  2020
  8/8
  Bảy
  2020
  9/8
  CN
  2020
  10/8
  Hai
  2020
  11/8
  Ba
  2020
  12/8
  2020
  13/8
  Năm
  2020
  14/8
  Sáu
  2020
  15/8
  Bảy
  2020
  16/8
  CN
  7h-19h Thơm _ Hòa _ Phương _ Dũng _ Ninh _ Bắc _ Toán _ Hằng _ Vinh _ Hiếu _ Thủy _ Trang _ Thơm _ Hòa _ Phương _ Dũng _ Ninh _ Bắc _ Toán _ Linh _ Vinh _ Hiếu _ Thủy _ Trang _
  8h-17h Trang
  Linh
  Hằng
  Ninh
  Trang
  Hằng
  Linh
  Trang
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu