•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 399 Files PLI_202007160230_PPI1.0.png 7/16/2020 09:36_ 15p 26K
  2VIỆT TRÌ 0 Files
  3VINH 487 Files VIN_202007160230_PPI1.0.png 7/16/2020 09:36_ 15p 27K
  4TAM KỲ 576 Files TKY_202007160240_PPI3.6.png 7/16/2020 09:48_ 03p 27K
  5NHA TRANG 143 Files NHT_202007160240_PPI5.0.png 7/16/2020 09:48_ 03p 26K
  6NHÀ BÈ 564 Files NHB_202007160240_PPI3.6.png 7/16/2020 09:48_ 03p 38K
  7ĐÔNG HÀ 819 Files DHA_202007160240_PPI5.0.png 7/16/2020 09:48_ 03p 26K
  8PHA ĐIN 617 Files PHA_202007160230_PPI5.0.png 7/16/2020 09:40_ 12p 26K
  9PLEIKU 616 Files PLE_202007160230_PPI5.0.png 7/16/2020 09:40_ 12p 29K
  10QUY NHƠN 589 Files QNH_202007160230_PPI5.0.png 7/16/2020 09:40_ 12p 26K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 75 Files IR.2020_0716_0230.JPG 7/16/2020 09:43_ 09p 315KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 75 Files VIS.2020_0716_0230.JPG 7/16/2020 09:42_ 10p 533KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 75 Files WV.2020_0716_0230.JPG 7/16/2020 09:42_ 10p 123K
  4DusT 73 Files Dus_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:46_ 06p 315KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 75 Files Air_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:50_ 02p 214KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 71 Files Nac_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:46_ 06p 276KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 72 Files Nim20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:48_ 04p 238KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 72 Files Sof__20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:47_ 05p 292KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 73 Files DSt_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:50_ 02p 226KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 71 Files SWD_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:47_ 05p 311KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2020
  10/7
  Sáu
  2020
  11/7
  Bảy
  2020
  12/7
  CN
  2020
  13/7
  Hai
  2020
  14/7
  Ba
  2020
  15/7
  2020
  16/7
  Năm
  2020
  17/7
  Sáu
  2020
  18/7
  Bảy
  2020
  19/7
  CN
  2020
  20/7
  Hai
  2020
  21/7
  Ba
  2020
  22/7
  2020
  23/7
  Năm
  2020
  24/7
  Sáu
  2020
  25/7
  Bảy
  2020
  26/7
  CN
  7h-19h Hòa _ Thơm _ Dũng _ Phương _ Phương _ Dũng _ Linh _ Toán _ Hiếu _ Vinh _ Thủy _ Trang _ Thơm _ Hòa _ Phương _ Dũng _ Ninh _ Bắc _ Toán _ Hằng _ Vinh _ Hiếu _ Thủy _ Trang _ Thơm _ Hòa _ Phương _ Dũng _ Bắc _ Ninh _ Toán _ Linh _ Vinh _ Hiếu _
  8h-17h Hằng
  Hằng
  Trang
  Ninh
  Linh
  Hằng
  Ninh
  Trang
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu