•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 498 Files PLI_202008110130_PPI1.0.png 8/11/2020 08:36_ 07p 30K
  2VIỆT TRÌ 429 Files VTR_202008110130_PPI5.0.png 8/11/2020 08:36_ 07p 26K
  3VINH 509 Files VIN_202008110130_PPI1.0.png 8/11/2020 08:36_ 07p 28K
  4TAM KỲ 564 Files TKY_202008110130_PPI3.6.png 8/11/2020 08:38_ 05p 30K
  5NHA TRANG 52 Files NHT_202008110020_PPI5.0.png 8/11/2020 07:28_ 01h15p 26K
  6NHÀ BÈ 564 Files NHB_202008110130_PPI3.6.png 8/11/2020 08:38_ 05p 27K
  7ĐÔNG HÀ 806 Files DHA_202008110130_PPI5.0.png 8/11/2020 08:38_ 05p 26K
  8PHA ĐIN 616 Files PHA_202008110130_PPI5.0.png 8/11/2020 08:40_ 03p 26K
  9PLEIKU 615 Files PLE_202008110130_PPI5.0.png 8/11/2020 08:40_ 03p 31K
  10QUY NHƠN 615 Files QNH_202008110130_PPI5.0.png 8/11/2020 08:40_ 03p 26K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 75 Files IR.2020_0811_0130.JPG 8/11/2020 08:42_ 01p 327KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 75 Files VIS.2020_0811_0130.JPG 8/11/2020 08:42_ 01p 516KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 75 Files WV.2020_0811_0130.JPG 8/11/2020 08:42_ 01p 122K
  4DusT 73 Files Dus_20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:36_ 07p 329KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 74 Files Air_20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:40_ 03p 219KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 72 Files Nac_20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:36_ 07p 270KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 75 Files Nim20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:38_ 05p 252KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 73 Files Sof__20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:37_ 06p 293KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 74 Files DSt_20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:38_ 05p 236KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 73 Files SWD_20200811.Z0120.jpg 8/11/2020 08:37_ 06p 324KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2020
  5/8
  2020
  6/8
  Năm
  2020
  7/8
  Sáu
  2020
  8/8
  Bảy
  2020
  9/8
  CN
  2020
  10/8
  Hai
  2020
  11/8
  Ba
  2020
  12/8
  2020
  13/8
  Năm
  2020
  14/8
  Sáu
  2020
  15/8
  Bảy
  2020
  16/8
  CN
  7h-19h Thơm _ Hòa _ Phương _ Dũng _ Ninh _ Bắc _ Toán _ Hằng _ Vinh _ Hiếu _ Thủy _ Trang _ Thơm _ Hòa _ Phương _ Dũng _ Ninh _ Bắc _ Toán _ Linh _ Vinh _ Hiếu _ Thủy _ Trang _
  8h-17h Trang
  Linh
  Hằng
  Ninh
  Trang
  Hằng
  Linh
  Trang
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu