•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 0 File dữ liệu không có > 5h
  2VIỆT TRÌ 0 File dữ liệu không có > 5h
  3VINH 0 File dữ liệu không có > 5h
  4TAM KỲ 0 File dữ liệu không có > 5h
  5NHA TRANG 0 File dữ liệu không có > 5h
  6NHÀ BÈ 0 File dữ liệu không có > 5h
  7ĐÔNG HÀ 0 File dữ liệu không có > 5h
  8PHA ĐIN 0 File dữ liệu không có > 5h
  9PLEIKU 0 File dữ liệu không có > 5h
  10QUY NHƠN 0 File dữ liệu không có > 5h
  11TỔ HỢP 0 File
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 75 Files IR.2020_0706_0430.JPG 7/6/2020 11:43_ 00p 330KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 75 Files VIS.2020_0706_0430.JPG 7/6/2020 11:43_ 00p 550KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 75 Files WV.2020_0706_0430.JPG 7/6/2020 11:43_ 00p 127K
  4DusT 72 Files Dus_20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:36_ 07p 324KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 75 Files Air_20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:40_ 03p 222KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 73 Files Nac_20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:36_ 07p 283KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 73 Files Nim20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:38_ 05p 237KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 74 Files Sof__20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:37_ 06p 289KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 74 Files DSt_20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:38_ 05p 227KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 73 Files SWD_20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:37_ 06p 321KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )