• SỐ LIỆU VIS TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIS
  VIS.2020_0705_1600.JPG 7/5/2020 23:12    168 K
  VIS.2020_0705_1610.JPG 7/5/2020 23:21    168 K
  VIS.2020_0705_1620.JPG 7/5/2020 23:32    168 K
  VIS.2020_0705_1630.JPG 7/5/2020 23:42    168 K
  VIS.2020_0705_1640.JPG 7/5/2020 23:52    168 K
  VIS.2020_0705_1650.JPG 7/6/2020 00:02    168 K
  VIS.2020_0705_1700.JPG 7/6/2020 00:12    168 K
  VIS.2020_0705_1710.JPG 7/6/2020 00:22    168 K
  VIS.2020_0705_1720.JPG 7/6/2020 00:32    168 K
  VIS.2020_0705_1730.JPG 7/6/2020 00:41    168 K
  VIS.2020_0705_1740.JPG 7/6/2020 00:52    168 K
  VIS.2020_0705_1750.JPG 7/6/2020 01:01    168 K
  VIS.2020_0705_1800.JPG 7/6/2020 01:13    168 K
  VIS.2020_0705_1810.JPG 7/6/2020 01:22    168 K
  VIS.2020_0705_1820.JPG 7/6/2020 01:31    168 K
  VIS.2020_0705_1830.JPG 7/6/2020 01:42    168 K
  VIS.2020_0705_1840.JPG 7/6/2020 01:53    168 K
  VIS.2020_0705_1850.JPG 7/6/2020 02:02    168 K
  VIS.2020_0705_1900.JPG 7/6/2020 02:12    168 K
  VIS.2020_0705_1910.JPG 7/6/2020 02:22    168 K
  VIS.2020_0705_1920.JPG 7/6/2020 02:32    168 K
  VIS.2020_0705_1930.JPG 7/6/2020 02:41    168 K
  VIS.2020_0705_1940.JPG 7/6/2020 02:52    168 K
  VIS.2020_0705_1950.JPG 7/6/2020 03:02    169 K
  VIS.2020_0705_2000.JPG 7/6/2020 03:12    170 K
  VIS.2020_0705_2010.JPG 7/6/2020 03:23    172 K
  VIS.2020_0705_2020.JPG 7/6/2020 03:32    175 K
  VIS.2020_0705_2030.JPG 7/6/2020 03:42    180 K
  VIS.2020_0705_2040.JPG 7/6/2020 03:52    186 K
  VIS.2020_0705_2050.JPG 7/6/2020 04:03    194 K
  VIS.2020_0705_2100.JPG 7/6/2020 04:12    204 K
  VIS.2020_0705_2110.JPG 7/6/2020 04:22    217 K
  VIS.2020_0705_2120.JPG 7/6/2020 04:34    230 K
  VIS.2020_0705_2130.JPG 7/6/2020 04:42    243 K
  VIS.2020_0705_2140.JPG 7/6/2020 04:53    255 K
  VIS.2020_0705_2150.JPG 7/6/2020 05:03    268 K
  VIS.2020_0705_2200.JPG 7/6/2020 05:13    281 K
  VIS.2020_0705_2210.JPG 7/6/2020 05:22    296 K
  VIS.2020_0705_2220.JPG 7/6/2020 05:32    311 K
  VIS.2020_0705_2230.JPG 7/6/2020 05:42    328 K
  VIS.2020_0705_2240.JPG 7/6/2020 05:53    344 K
  VIS.2020_0705_2250.JPG 7/6/2020 06:02    360 K
  VIS.2020_0705_2300.JPG 7/6/2020 06:12    375 K
  VIS.2020_0705_2310.JPG 7/6/2020 06:22    391 K
  VIS.2020_0705_2320.JPG 7/6/2020 06:32    404 K
  VIS.2020_0705_2330.JPG 7/6/2020 06:42    418 K
  VIS.2020_0705_2340.JPG 7/6/2020 06:53    430 K
  VIS.2020_0705_2350.JPG 7/6/2020 07:03    443 K
  VIS.2020_0706_0000.JPG 7/6/2020 07:13    457 K
  VIS.2020_0706_0010.JPG 7/6/2020 07:23    470 K
  VIS.2020_0706_0020.JPG 7/6/2020 07:32    480 K
  VIS.2020_0706_0030.JPG 7/6/2020 07:43    486 K
  VIS.2020_0706_0040.JPG 7/6/2020 07:53    490 K
  VIS.2020_0706_0050.JPG 7/6/2020 08:03    493 K
  VIS.2020_0706_0100.JPG 7/6/2020 08:13    496 K
  VIS.2020_0706_0110.JPG 7/6/2020 08:23    498 K
  VIS.2020_0706_0120.JPG 7/6/2020 08:33    501 K
  VIS.2020_0706_0130.JPG 7/6/2020 08:48    505 K
  VIS.2020_0706_0140.JPG 7/6/2020 08:54    508 K
  VIS.2020_0706_0150.JPG 7/6/2020 09:03    511 K
  VIS.2020_0706_0200.JPG 7/6/2020 09:13    514 K
  VIS.2020_0706_0210.JPG 7/6/2020 09:22    516 K
  VIS.2020_0706_0220.JPG 7/6/2020 09:33    519 K
  VIS.2020_0706_0230.JPG 7/6/2020 09:43    522 K
  VIS.2020_0706_0250.JPG 7/6/2020 10:02    528 K
  VIS.2020_0706_0300.JPG 7/6/2020 10:13    529 K
  VIS.2020_0706_0310.JPG 7/6/2020 10:22    533 K
  VIS.2020_0706_0320.JPG 7/6/2020 10:33    536 K
  VIS.2020_0706_0330.JPG 7/6/2020 10:44    537 K
  VIS.2020_0706_0340.JPG 7/6/2020 10:52    539 K
  VIS.2020_0706_0350.JPG 7/6/2020 11:03    540 K
  VIS.2020_0706_0400.JPG 7/6/2020 11:13    544 K
  VIS.2020_0706_0410.JPG 7/6/2020 11:24    546 K

  73 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )